• startup


راهکارهای جامع Data Center :
دیتاسنتر به مجموعه ای از سرویس دهنده ها گفته می شود، که شامل زیرساخت های ارتباطی، امنیتی، پردازشی، انباشت اطلاعاتی و تجهیزات الکترونیکی است که برای پشتیبانی و نگهداری از سرویس های شبکه (اینترنت، اینترانت و اکسترانت) بکار گماشته می شود.
دیتاسنترها می توانند به عنوان یک مرکز داده پردازشی، ذخیره ساز و یا مرکز جمع آوری داده ها عمل نمایند. این دسته بندی با توجه به نوع نیاز کسب و کار (تجاری، نظامی، بانکی، سرویس دهنده و ..) تعیین می گردد.

فعالیت بخش دیتاسنتر  نوتریکا به شرح ذیل است:

  • خدمات مهندسی زیرساخت و دیتاسنتر:

o    انجام مطالعات امکان سنجی، توجیهی فنی و اقتصادی دیتاسنترها و تعیین مکان
o    مشاوره، طراحی مقدماتی، طراحی جزئیات، تهیه مشخصات فنی و ارزیابی فنی و مالی پروژه
o    مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های دیتاسنتر
o    انجام هدمات ممیزی برطراحی (Design Assessment and Validation)
o    بررسی و ارائه گزارش ممیزی (Audit) در بخش‌های پیاده‌سازی و بهینه سازی سایت‌های در حال کار
o    ارائه روش پشتیبانی از دیتاسنتر براساس استاندارد 942-TIA
o    همکاری در اخذ گواهینامه Tier از مراجع ذیصلاح
o    نظارت و مهندسی کارگاهی در مرحله ساخت دیتاسنتر

ساخت و اجرای زیرساخت و دیتاسنتر:
o    اجرای پروژه های زیرساخت فیزیکی مراکز داده
o    اجرای دیتاسنترها و اتاق سرورهای کانتینری
o    تغییر کاربری، مقاوم سازی، بهسازی، ارتقاء ساختمان و اجرای اتاق سرور